Tư liệu Tiểu học

Chat cùng phamkhacl

 • (Phạm Khắc Lập)

Hôm nay có:

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Diễn đàn đang có bạn:

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Dịch thuật

  Chào mừng quý vị đến với Teaching English to Children In Primary School.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Thiviolympic.com -5-10- IOE lop 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Thầy cô có thể vào http://thiviolympic.com để có được tất cả các đề thi về môn Tiếng Anh và môn Toán trên mạng của các lớp
  Người gửi: Phạm Khắc Lập
  Ngày gửi: 22h:13' 01-04-2012
  Dung lượng: 254.8 KB
  Số lượt tải: 307
  Số lượt thích: 0 người

  

  Violympic English Test Online – Grade 5 in Primaryschool
  LỚP 5 - VÒNG 10 – NĂM HỌC 2011 - 2012

  Name:………………………………….. Class: ……………
  School:………………………Primary School.
  __________________________________________________________________________
  Section 1: Fill in the blank
  1. C_OOSE (
  
  10. JOI_ (
  
  19. W_NDOW (
  
  
  2. DIFFE_ENT (
  
  11. MARR_ (
  
  20. HEA_TH (
  
  
  3. _ NOTHER (
  
  12. ST_ONG (
  
  21. O_PN (
  
  
  4. P_RTY (
  
  13. SU_E (
  
  22. FO_TBALL (
  
  
  5. M_NEY (
  
  14. N_TE (
  
  23. FOLLO_ING (
  
  
  6. H_SPITAL (
  
  15. FA_ILY (
  
  24. A_NT (
  
  
  7. CO_FEE (
  
  16. DANC_R (
  
  25. _NLIKE (
  
  
  8. WEE_END (
  
  17. HOP_ (
  
  26. _UESTION (
  
  
  9. J - LY (
  
  18. W - ONG (
  
  27. SN - W (
  
  
  
  Section 2: Safe Driving
  Answer the question.

  1. All the students are listening _ _ the teacher.
  2. What _ _ _ you doing. Mary?
  3. _ _ _ _ subjects do you like the most?
  4. I have _ _ coffee. Would you like some tea?
  5. What time _ _ Hoa`s classes begin?
  6. Is the film inter _ _ _ _ _ _ ? - Yes, it is.
  7. We`re studing in the classroom n _ _ .
  8. Nam is _ _ _ _ _ _ _ football wit his friends.
  9. H _ _ do you go to school? - By bicycle.
  10. I am drawing _ _ _ colouring a picture.
  11. Why _ _ _ you late all the time?
  12. The teacher is telling a s _ _ _ _ to the pupils.
  13. _ _ _ _ is the new girl`s name?
  
  14. English is a difficult _ _ _ intersesting language.
  15. I would like to say thank you very much _ _ _ your help.
  16. Rachel`s grandfather _ _ helping them on the farm.
  17. I am going to the circus tonight _ _ _ _ my family.
  18. Every day, I clean my room, help my Mom _ _ _ study English.
  19. I like going to Da Lat. _ _ _ people there are very friendly.
  20. What is Lan doing? - She `s s _ _ _ _ _ _ a song.

  Section 3: The teacher is coming.
  Put the words or letters in the right order to make a complete sentence or a complete word.

  1. 


  2.   3.   4.   5.   6.   7. 


  8.   9. 


  10.   11.  12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20. 


  ________________________The end_________________


  No_avatarf

  de ot a

   

  No_avatarf

  de ot a

  mun tu zan gap tui

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓